اینترنت موبایل جای ارتباطات ثابت را می گیرد؟

اینترنت موبایل جای ارتباطات ثابت را می گیرد؟

وبی كارت: در حالیكه این روزها بیش تر استفاده كاربران اینترنتی به ارتباطات سیار محدود می شود، اما ارتباطات ثابت در خیلی از حوزه های پهن باند بخصوص خدمات ویدیویی و ابری، لازم است و به اعتقاد مسئولان، بدون آن، تحول در كسب وكارها و صنایع و درنتیجه تحول دیجیتالی امكانپذیر نخواهد بود.


به گزارش وبی كارت به نقل از ایسنا، پایین بودن تعرفه اینترنت در اپراتورهای موبایلی سبب شده تمایل افراد به استفاده از اینترنت موبایل به جای ثابت باشد و این مورد سبب شده بعضی از شركت های FCP و عرضه دهنده اینترنت ثابت، كم كم گرفتار مشكلات مالی و از بازار بیرون بروند و درنتیجه مشتركشان را هم از دست بدهند؛ به اعتقاد مسئولان، اگر این شركت ها نتوانند كارشان را حفظ كنند، این صنف گرفتار بحران خواهد شد.
همان طور كه محمدباقر اثنی عشری - رئیس سازمان نظام صنفی كامپیوتری كشور - اعتقاد دارد، به علت نرخ پایینی كه اپراتورهای موبایل برای دیتا عرضه می دهند، اپراتورهای ثابت با ریزش مشتری روبه رو هستند. از طرفی در ۱۰ سال گذشته، اپراتور ثابت رشد كمی داشته و الان رشدش منفی شده است و در نتیجه مردم هم ترجیح می دهند با عنایت به تعرفه پایین موبایل، ADSL خویش را تمدید نكرده و از موبایل استفاده كنند اما این مورد در بلند مدت برای ایران خوب نیست.

اثنی عشری با بیان این كه اینترنت موبایل سرویسی است كه محدودیت هایی دارد، می گوید: شما اگر بخواهید پهنای باند، اینترنت اشیاء و تلویزیون های اینترنتی را داشت باشید، مجبورید اینترنت ثابت را توسعه دهید اما عدم سرمایه گذاری روی اینترنت ثابت و شبكه فیبر نوری در بلند مدت یك تهدید برای مملكت است.

از سوی دیگر، فرامرز رستگار - دبیر سندیكای صنعت مخابرات - با تاكید بر تولید تعادل بین اپراتورهای ثابت و موبایل معتقد است: باید اینترنت را در شبكه های ثابت توزیع نماییم و اصل تامین كنندگی هم همین است. شبكه ثابت و موبایل باید هم افزایی تولید كنند؛ به این معنا كه وقتی در حال حركت هستید، اپراتور موبایل سرویس می دهد اما وقتی به یك محل ثابت می رسید، از شبكه ثابت استفاده كنید و فشاری برروی شبكه موبایل نباشد. چونكه پهنای باند موبایلی كه در حال سكون هم از آن استفاده شود، در حال حركت گرفتار مشكل می گردد.

مخابرات زیرساخت هایش را به اشتراك بگذارد

در این راستا بهزاد اكبری - عضو هیات مدیره شركت ارتباطات زیرساخت - با اشاره به وضعیت خوب توسعه دسترسی ها در بخش ارتباطات سیار، توسعه در بخش دسترسی ارتباطات ثابت را مناسب ندانسته و می گوید: زیرساخت هایی كه در بخش ارتباطات ثابت داریم مثل سیم های مسی و زیرساخت های پسیو (Passive) شبكه های درون شهری (فیبرهای نوری، كانال ها و غیره) در اختیار شركت مخابرات ایران است كه برای تولید تحول در بخش دسترسی ارتباطات ثابت و حركت به سمت فناوری های پیشرفته تر از ADSL، كه برای كشور یك نیاز اساسی است، باید آنها را با سایر اپراتورها به اشتراك بگذارد.

بر اساس اطلاعات سایت وزارت ارتباطات، وی هم چنین اظهار نمود: بدون اشتراك زیرساخت های پسیو در لایه دسترسی سیم مسی و درون شهری موجود در نزد مخابرات ایران، تولید تحول در دسترسی پهن باند ثابت امكان پذیر نخواهد بود. اهمیت این مساله از آن جهت است كه دسترسی پهن باند ثابت از لزوم های شكل گیری خیلی از خدمات پهن باند بخصوص در حوزه خدمات ویدیویی و ابری است، بدون این گونه دسترسی، تحول در كسب وكارها و صنایع كشور و شكل گیری دامنه وسیعی از خدمات پهن باند و درنتیجه تحول دیجیتالی و حركت به سمت اقتصاد دیجیتالی برای كشور امكانپذیر نخواهد بود.

عضو هیات مدیره شركت ارتباطات زیرساخت با رد این نظر كه به علت توسعه خوب شبكه ارتباطات سیار، بی نیاز از شبكه ارتباطات ثابت هستیم، می گوید: ایران كشور پهناور و پرجمعیتی است، بدون شك دسترسی پهن باند سیار به هیچ وجه در كشور ما نمی تواند جایگزین دسترسی پهن باند ثابت شود. تجربه كشورهای اروپایی و سایر كشورهای با شرایط مشابه ما این مورد را نشان داده است. رسیدن به سرانه مصرف دیتای دنیا تنها با دسترسی پهن باند سیار سرمایه گذاری بسیار عظیمی نیاز دارد كه از عهده اپراتورهای سیار ما خارج است.

منابع مخابرات، منابع ملی محسوب می شود

در شرایط حاضر تنها ۱۷درصد ترافیك دیتای دنیا در بستر شبكه های موبایل است و مابقی در بستر ارتباطات ثابت است. در حالیكه در كشور ما بیشتر از ۶۰ درصد ترافیك دیتا در بستر شبكه های موبایل است. ازاین رو توسعه ارتباطات ثابت برای كشور یك لزوم جدی و كلید حل این مساله هم شركت مخابرات ایران است. به عبارتی منابعی كه شركت مخابرات در اختیار دارد، ظرف ۴۰ تا ۵۰ سال قبل شكل گرفته و از همین رو منابع ملی به حساب می آید و بر مبنای گفته كارشناسان، باید آنها را به اشتراك بگذارد كه با استفاده از این منابع و مشاركت سایر اپراتورهای ثابت، شاهد تحول در بخش دسترسی پهن باند ثابت باشیم.

بر این اساس، حركت به سمت نسل جدید فناوری هایی مانند ۵G، بدون اشتراك زیرساخت ها مفهوم ندارد؛ در تكنولوژی ۵G چگالی شبكه آنچنان بالاست كه در مناطق شهری باید حجم بسیار زیادی فیبر و دكل BTS راه اندازی شود، پس اشتراك زیرساخت ها و حتی شبكه بعنوان یكی از استراتژی های مهم، توسط رگولاتوری و مهم تر خود اپراتورهای ثابت و سیار باید مورد توجه جدی قرار گیرد و اپراتورهای غالب مثل مخابرات ایران باید به آن تن دهند چراكه هم به نفع خود آن هاست و هم به نفع ایران است.

در این راستا، طی سه سال گذشته، اپراتورهای سیار با سرمایه گذاری های خود دسترسی پهن باند سیار را خیلی خوب توسعه داده اند، به صورتی كه همه شهرهای كشور تحت پوشش نسل سوم و چهارم تلفن همراه قرار گرفته اند. تاجایی كه برپایه گزارش مقایسه ای موسسه اوپن سیگنال در پوشش نسل چهارم از خیلی از كشورهای همسایه همچون تركیه وضعیت بهتری داریم. حتی وضعیت ما به لحاظ پوشش از بعضی كشورهای اروپایی مثل ایتالیا هم بهتر است، هرچند به لحاظ كیفیت با آنها فاصله داریم.

چالش توسعه فناوری های پیشرفته با پنج یورو در ماه

در مجموع، اپراتورها، شركت های خصوصی هستند و فاكتورهای اقتصادی برای آنها خیلی مهم می باشد و به اعتقاد كارشناسان، برای توسعه شبكه نیاز به افزایش درآمد دارند كه این مورد یكی از چالش های وضعیت فعلی آن هاست، البته این چالش همه اپراتورها در دنیاست ولی برای اپراتورهای ما در ایران چالش بزرگ تری است.

طبق اعلام مسئولان، باید توجه داشت متوسط درآمد اپراتورهای ثابت در اروپا ۵۰ یورو به ازای هر كاربر است اما در ایران متوسط درآمد اپراتورهای ثابت زیر ۴۰ هزار تومان در ماه به ازای هر مشترك است كه كمتر از چهار یورو می گردد. با عنایت به این موضوع، توسعه شبكه و حركت به سمت فناوری های پیشرفته دسترسی پهن باند ثابت با دریافت چهار یا پنج یورو از هر مشترك در ماه واقعا چالش بزرگی است.

با توجه به این مورد و بر مبنای سخنان عضو هیات مدیره شركت ارتباطات زیرساخت ایران، اگر اقتصاد اپراتورها مدل درستی نداشته باشد، مبحث توسعه چالش برانگیز خواهد شد. ازاین رو در بخش هایی باید دولت به كمك آید و در بخش هایی هم اپراتورها باید بهینه سازی كرده و بهره وری خویش را بالا برند. ضمن این كه مهمترین كار این است كه اپراتورها هزینه زیرساخت ها را پایین بیاورند كه تنها راه آن، آن هم در كشوری با متوسط درآمد پایین، اشتراك زیرساخت ها میان اپراتورهاست و بدون آن مشكل خواهیم داشت.
1397/10/23
14:22:27
5.0 / 5
4198
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۴
weby Card

webycard.ir - حق کپی رایت سایت وبی كارت محفوظ است

وبی كارت

معرفی کسب و کار شما در اینترنت