مطالب وبی كارت


کاهش مصرف برق خانگی با تغییر نظام تعرفه گذاری

کاهش مصرف برق خانگی با تغییر نظام تعرفه گذاری

سد قیزقلعه سی، راه­ حلی برای توسعه اقتصاد کشاورزی کشور

سد قیزقلعه سی، راه­ حلی برای توسعه اقتصاد کشاورزی کشور

احیای ۸۷۷۰ واحد راکد و نیمه فعال در دولت سیزدهم

احیای ۸۷۷۰ واحد راکد و نیمه فعال در دولت سیزدهم

اخطار نارنجی هواشناسی این استان ها منتظر وقوع سیل باشند

اخطار نارنجی هواشناسی این استان ها منتظر وقوع سیل باشند

۳۵۰ همت پروژه صنایع تبدیلی در حال اجراست

۳۵۰ همت پروژه صنایع تبدیلی در حال اجراست

ورود موج بارشی جدید از آخر وقت امشب

ورود موج بارشی جدید از آخر وقت امشب

امضای قرارداد حفاری 24 حلقه چاه افزایش تولید در میدان یادآوران

امضای قرارداد حفاری 24 حلقه چاه افزایش تولید در میدان یادآوران

مانع جدید آمریکا برای جلوگیری از ورود کالاهای چینی

مانع جدید آمریکا برای جلوگیری از ورود کالاهای چینی

بزرگترین اقتصاد اروپا گرفتار رکود می شود

بزرگترین اقتصاد اروپا گرفتار رکود می شود

رفع ایراد ۷۰۰۰ واگن باری بدون ترمز در دولت سیزدهم

رفع ایراد ۷۰۰۰ واگن باری بدون ترمز در دولت سیزدهم
weby Card

weby Card

webycard.ir - حق کپی رایت سایت وبی كارت محفوظ است

وبی كارت

معرفی کسب و کار شما در اینترنت