مطالب وبی كارت


زمان تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب

زمان تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب

اسپیس ایکس 59 ماهواره را به مدار زمین پرتاب کرد

اسپیس ایکس 59 ماهواره را به مدار زمین پرتاب کرد
یك مقام مسئول اعلام كرد؛

آغاز عملیات ذخیره سازی گاز برای فصل سرما

آغاز عملیات ذخیره سازی گاز برای فصل سرما
وزیر نفت:

حادثه متروپل جراحتی بر پیکره نفت می باشد

حادثه متروپل جراحتی بر پیکره نفت می باشد
مدیرعامل شركت بازآفرینی شهری:

۱۹ و نیم میلیون نفر در بافت های ناکارآمد زندگی میکنند

۱۹ و نیم میلیون نفر در بافت های ناکارآمد زندگی میکنند

الزامات دستگاه های دولتی جهت راه اندازی پنجره خدمات دولت هوشمند

الزامات دستگاه های دولتی جهت راه اندازی پنجره خدمات دولت هوشمند

سو استفاده برخی آژانس ها از ممنوعیت ورود آیفون

سو استفاده برخی آژانس ها از ممنوعیت ورود آیفون
مهر بررسی كرد؛

چرا در فروردین، خودرو کم تولید شد؟

چرا در فروردین، خودرو کم تولید شد؟

اختصاص اینترنت به اقشار کم درآمد به کجا رسید؟

اختصاص اینترنت به اقشار کم درآمد به کجا رسید؟
با تصویب ستاد كرونا؛

امکان پرواز به ایران با کاهش محدودیت های کرونایی تسهیل شد

امکان پرواز به ایران با کاهش محدودیت های کرونایی تسهیل شد
weby Card

weby Card

webycard.ir - حق کپی رایت سایت وبی كارت محفوظ است

وبی كارت

معرفی کسب و کار شما در اینترنت