در لایحه بودجه ۱۴۰۰ انجام گرفت؛

پیشبینی ۲۱هزار و ۷۲۸ میلیارد تومان اعتبار برای بخش كشاورزی

پیشبینی ۲۱هزار و ۷۲۸ میلیارد تومان اعتبار برای بخش كشاورزی

به گزارش وبی کارت یک مقام مسئول گفت؛ بیشتر از ۲۱ هزار و ۷۲۸ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای ملی و هزینه ای ملی برای بخش کشاورزی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشبینی شده است.به گزارش وبی کارت به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارتخانه اظهار داشت: از این مبلغ ۱۱ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان در ارتباط با اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی، ردیف های متفرقه و درآمدهای اختصاصی است که نسبت به سال ۹۹ معادل ۶۸.۸ درصد افزایش نشان داده است.
حسن قاسمی اضافه کرد: از کل اعتبارات بخش کشاورزی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم بیشتر از ۱۰ هزار و ۳۶۹ میلیارد تومان برای مجموعه اعتبارات هزینه ای، ردیف های متفرقه، هدفمندی یارانه ها و ردیف درآمدهای اختصاصی لحاظ شده است.
وی، برآورد افزایش نرخ ارز حاصل از منابع صندوق توسعه ملی در تبصره (۴) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را از عمده ترین علل افزایش اعتبارات بخش کشاورزی عنوان نمود.
قاسمی ضمن اشاره به جزئیات بیشتر در مورد اعتبارات پیشبینی شده در چارچوب تملک دارایی های سرمایه ای ملی، اظهار داشت: اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی پیوست شماره (۱) لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مورد طرح های مستمر بخش کشاورزی در چارچوب ۵ فصل، ۲۹ برنامه و ۹۶ طرح جانمایی شده که بالغ بر ۳، ۱۹۷ میلیارد تومان است.
وی اضافه کرد: این رقم نسبت به مبلغ ۲، ۴۵۳ میلیارد تومان قانون بودجه سال ۹۹ بیشتر از ۳۰ درصد و در مقایسه با متوسط کشوری ۱۲ درصد افزایش نشان داده است.
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی، اعتبارات در ارتباط با ردیف های متفرقه (جدول ۷ و ۹) و همینطور درآمدهای اختصاصی در چارچوب تملک دارایی های سرمایه ای ملی را به ترتیب ۷۹۶۷.۹ میلیارد تومان و ۱۹۴.۱ میلیارد تومان عنوان نمود.
وی اذعان داشت: در بند (ه) تبصره (۴) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبیاری تحت فشار و نوین ۱۰۰ میلیون یورو، اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو، مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تاثیر آن بر شبکه های برق ۲۰ میلیون یورو و طرح های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه های آن مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو پیشبینی شده است.
قاسمی در عین حال افزود: سهم وزارت جهاد کشاورزی از اعتبار ۲۰ میلیون یورویی مقابله با اثرات مخرب ریز گردها توسط ستاد مقابله با گرد و غبار و اعتبار ۱۰۰ میلیون یورویی طرح های آبرسانی روستایی و عشایری توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بعد از تصویب لایحه بودجه مشخص می شود.
وی ضمن اشاره به اعتبارات آبیاری نوین و زهکشی اراضی اظهار داشت: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۶۳۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی برای راه اندازی شبکه های آبیاری نوین و زهکشی اراضی کشاورزی پیشبینی شده که نسبت به رقم ۲۴۴.۳ میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۹۹ افزایش ۱۵۸ درصدی را نشان داده است.
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: در لایحه بودجه سال آینده حمایت های ۸۵ درصدی بلاعوض دولت در اجرای طرح های بهبود بهره وری آب در عرصه های کشاورزی ابقاء شده که شامل تمام پروژه های زیربنایی آب و خاک شامل ملی و استانی می شود.
وی به نکته ای جدید در این نوع حمایت در بخش کشاورزی اشاره نمود و عنوان کرد: پارسال سهم ۱۵ درصدی بهره برداران در طرح های بهبود بهره وری آب در عرصه های کشاورزی به صورت نقدی و یا به صورت تأمین کارگر، مصالح، کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه، نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های آب مجاز، لحاظ شده بود که در لایحه بودجه سال آینده علاوه بر این موارد، تهاتر زمین بعنوان سهم بهره بردار محاسبه می شود.
قاسمی افزود: به رغم تنگناهای مالی دولت، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کمک های فنی و اعتباری در حوزه بازسازی و نوسازی قنوات ۲۱۰ میلیارد تومان پیشبینی شده که در مقایسه با رقم ۱۵۴ میلیارد تومان در بودجه سال ۹۹ از افزایش ۳۶.۴ درصدی برخوردار می باشد.
وی ضمن اشاره به تصمیم جدید دولت در مورد اعتبارات طرح تعادل بخشی و بهبود بهره وری آب در لایحه بودجه سال آینده، اظهار داشت: در سال ۹۹ وزارت نیرو اجازه داشت برای مصارف مختلف در بخش های شرب، صنعت و کشاورزی از چاه های آب مجاز به ازای برداشت هر متر مکعب آب مبلغ ۲۰۰ ریال از کشاورزان دریافت و در طرح تعادل بخشی و بهبود بهره وری آب مصرف کند، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشبینی شده ۳۰ درصد از این درآمد در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد.
قاسمی درباره طرح احیای ۵۵۰ هزار هکتاری اراضی خوزستان و ایلام هم اذعان داشت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان برای طرح مذکور لحاظ شده است.
وی همینطور اعتبار پیشبینی شده برای بهسازی آب بندان ها و سر دهنه های کشاورزی در استان های گیلان، مازندران و گلستان را ۱۴۰ میلیارد تومان عنوان نمود.
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی درباره سایر حمایت های دولت از بخش کشاورزی در چارچوب اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای به ارتقای ضریب خوداتکایی تولید محصولات استراتژیک اشاره نمود و اذعان داشت: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۱۷۷.۲ میلیارد تومان برای ارتقای ضریب خوداتکایی محصولات راهبردی کشاورزی پیشبینی شده که نسبت به سال ۹۹ رشد ۸۲ درصدی را نشان داده است.
وی در بخش طیور به حمایت چشم گیر دولت از تولید نژاد مرغ ایرانی آرین اشاره نمود و اظهار داشت: در لایحه بودجه سال آینده، اعتباری بالغ بر ۱۷۳.۳ میلیارد تومان برای پشتیبانی از تولید نژاد مرغ آرین با رشد ۵۱۶ درصدی نسبت به سال ۹۹ و مبلغ ۱۶۸ میلیارد تومان هم یارانه سود تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای پرورش دهنده در جدول مصارف هدفمندی یارانه ها لحاظ شده است.
قاسمی در ادامه، اعتبار پیشبینی شده در لایحه بودجه سال آینده برای پشتیبانی از توسعه گیاهان دارویی و باغات شیبدار را ۱۶۶.۵ میلیارد تومان عنوان نمود و یاد آور شد که این مبلغ در مقایسه با رقم ۶۶.۵ میلیارد تومانی سال ۹۹ افزایش ۱۵۰ درصدی را نشان داده است.
وی از افزایش ۸۶ درصدی اعتبار تأمین تجهیزات یگان حفاظت اطفای حریق در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اطلاع داد و اظهار داشت: در این لایحه ۸۶.۵ میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات یگان حفاظت اطفای حریق پیشبینی شده است.
وی درباره اعتبارات بنادر صیادی اظهار داشت: اعتبارات راه اندازی، بهسازی و نوسازی بنادر صیادی در لایحه بودجه سال آینده با ۲۷ درصد افزایش به رقم ۱۱۱ میلیارد تومان رسیده است.
قاسمی درباره اعتبارات بخش تحقیقات کشاورزی هم عنوان کرد: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و زیر مجموعه های آن به جز مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ رشد ۴۱.۶ درصدی را نشان داده است.
وی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی این سازمان را در لایحه بودجه سال آینده ۱۷۰.۳ میلیارد تومان عنوان نمود.


منبع:

1399/09/19
16:41:24
5.0 / 5
1211
تگهای خبر: سازمان , صنعت , هزینه , هك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۴
weby Card

webycard.ir - حق کپی رایت سایت وبی كارت محفوظ است

وبی كارت

معرفی کسب و کار شما در اینترنت